Översättning av språk - Arbetsflöden

Skapa övertygande “Call to Actions” (1).png

När du är redo att överföra ditt e-lärningsprogram till andra regioner, så kan du behöva översätta till andra språk. Med ett verktyg som Moblrn, så är det enkelt att duplicera hela programmet och redigera i kopian, samtidigt som du behåller texten och lektionens tillhörande attribut intakta.

Här är 5 steg för att komma igång

  1. Finjustera originaltexten. I många fall kan den ursprungliga texten behöva förbättras innan den översätts. Försäkra dig om att originaltexten använder den senaste terminologin för din verksamhet och att den är aktuell och relevant för en bredare målgrupp.

  2. Duplicera originaltexten i ett dokument som översättaren kan redigera.

  3. Anställ en översättare. Verktyg som Transperfect kan vara användbara för att hitta frilansande översättare från hela världen.

  4. Ge översättaren en uppdragsbeskrivning om vad som förväntas, med redaktionella riktlinjer som säkerställer att terminologin är konsekvent i båda språken. Var noga med att inkludera detaljer som tilltal, radavstånd, och om möjligt, instruktioner för grammatiken. Andra användbara verktyg kan vara att bifoga ordlistor, målgrupp, översättningens syfte och i vilket medium som användaren kommer att motta texten.

  5. När de översatta dokumenten är färdiga, försäkra dig om att någon annan i ditt team har möjlighet att korrekturläsa översättningen. Detta är viktigt steg i processen som ofta glöms bort.