Skapa övertygande “Call to Actions”

Skapa övertygande “Call to Actions”.png

Att skriva en övertygande “call to action” (CTA) kan vara det som lyfter eller drar ned din kampanj för mobilt lärande. Oavsett om du skickar en inbjudan för att få nya anmälningar, om du vill få användare att gå ditt e-lärningsprogram, eller skickar en inspirerande uppmaning i slutet av en lektion – så behöver du få dina mottagare att bete sig på det sättet som du vill att de ska göra.

Det här blogginlägget hjälper dig med några punkter för att komma igång:

Prata med en aktiv röst

En aktiv röst använder handlingsord som “Börja”, “Gå med”, “Få” och “Ladda ned”. Den lockar läsaren att göra den handling som du vill att den ska, och föreslår en specifik handling.

Skapa motivation hos deltagaren

En bra CTA ger en tydlig bild av vilka fördelar man får om man agerar på uppmaningen. Till exempel, be folk att skriva upp sig så att de inte missar framtida uppdateringar på bloggen.

Skapa känsla av att det är bråttom

Ge din användare en känsla av FOMO (fear of missing out/rädsla för att gå miste om något) om de inte följer din CTA. Ge en deadline för när de ska ta ett beslut innan erbjudandet upphör.

Använd kommandon i första person

“Ta mig till min lektion” är ett exempel på hur en användare kan motta en uppmaning som direkt involverar dem.

Men det är inte bara copy-texten på din CTA-knapp som räknas.

Uppföljning

Din CTA måste direkt leverera vad du lovar. Det är därför som så många tack-meddelanden och bekräftelser på att man skrivit upp sig på en prenumeration innehåller en länk till den resurs, eller nedladdning som utlovats, och detta omedelbart efter att användaren har agerat på din CTA. Använd samma copy-text som du använde i inbjudan till lektionen, när en användare har klickat på en länk till den hjälp som utlovats. Då kommer de känna att deras handling har gett resultat på en gång.