Använd 1000 pixlar - Moblrn images

Skapa övertygande “Call to Actions” (6).png

Många e-lärningsprogram och CMS-program kräver att du använder dig av ett specifikt bildformat (i bredd och höjd). I stället för att skapa en helt ny bild, så kanske du vill återanvända tidigare bilder du redan har genom att skala om dem. Det här blogginlägget kommer att visa dig hur du skalar om en bild till egna pixelstorlekar.  


Photo Stack Exchange, förklarar hur man skalar om en bild på detta sätt:

Du kan använda ett gratisverktyg, exempelvis Canva, för att ändra bildstorleken. Det är bara att klicka “Anpassade mått” i programmets övre högra hörn för att skapa en bild på 1000 px.

  1. Pixlar menas sannolikt bildens bredd och höjd, medan megapixlar vanligtvis används för att beskriva en yta som är produkten av bredd och höjd.

  2. Om man tar bilderna upphöjt i kvadrat blir 1000 pixlar gånger 1000 pixlar exakt 1 megapixel.

  3. Om de är bredare än vad de är höga så bör du skala ned bredden till 1000 pixlar. Efter det räknar du ut den höjden som motsvarar bredden: (originalhöjd / originalbredd) x 1000. Den totala ytan blir då: ny höjd x 1000 = (originalhöjd / originalbredd) x 1000 x 1000, vilket ger (originalhöjd / originalbredd) megapixlar.

  4. Om de är högre än vad de är breda, gör då tvärtom. Då får du fram (originalbredd / originalhöjd) megapixlar.

  5. Tekniskt sett skulle 1000 pixlar vara 0,001 megapixlar, men det är troligen inte vad som avses. Med 1000