Video: Vad är microlearning?

Vad är mikroinlärning?

Se videon här:

Mikroinlärning är ett lättsamt sätt att ta till sig undervisning som levereras i små portioner.

I dagens samhälle har folk inte tid för vanlig klassrumsundervisning. Med mikroinlärning kan du lära dig saker när som helst, var som helst och via ett format som är enkelt att ta till sig.

Forskning visar att regelbundna uppdateringar och tid för eftertanke mellan lärostunderna får kunskapen att stanna kvar längre. Genom att skicka ut små, koncentrerade läromoduler, får användarna precis så mycket information de behöver och förstår helt och hållet målet för varje delmoment.

Mellan momenten får användarna tid att reflektera över inlärningen och kan applicera sina nya kunskaper och färdigheter på en gång.

Mikroinlärning är också en metod att föredra för utbildare och organisationer på grund av att det fungerar efter principen “precis i tid”. Du kan skicka ut uppgifter och påminnelser för att visa på vilka behov du har i stunden.

Det är därför mikroinlärning kan användas för att lära ut om produkter, hålla introduktioner, öva färdigheter i olika system eller för att implementera strategier och arbetssätt i din organisation.

Mikroinlärning är framtiden för lärande som kan ske “när som helst, var som helst”.

Den här videon kom från Moblrn, världens enklaste plattform för e-lärande.

Om du vill lära dig mer om mikroinlärning, gå till moblrn.com och prenumerera på vår Youtubekanal.