Vem hittar till företagets lärportal?

Untitled design (31).png

Intranät och lärportaler i all ära, men hittar medarbetarna dit? Möt Erika Kjellberg som startade utbildningen i mobilen för de personer som arbetar som kund- och assistentansvariga på Humana.

Varför låsa in kunskapen på en plats ingen hittar till?

Alla företag behöver jobba med kompetensutveckling av sina medarbetare. Detta sker på många olika sätt; fysiska utbildningar, seminarier, eget ansvar och budget för utveckling och i många fall lärportaler som går att hitta på företagets intranät. Att erbjuda en digital utbildning där deltagarna kan gå kurser i egen takt är effektivt och bra, men handen på hjärtat. Hur ofta besöker du företagets intranät och avsätter du då tid att gå den där e-kursen som du uppmanas att gå? Vi på Moblrn tror att digital utbildning är helt rätt att gå, men vi går ett steg längre och gör den mobil och anpassad för korta snabba utbildningspass. Det har visat sig vara väldigt effektivt.

Mobil utbildning hjälpte Humana att leda på distans

Humana är en privat aktör inom vård och omsorg. En utmaning bolaget har, är att stötta de personer som arbetar som kund- och assistentansvariga, dvs. de som är närmsta kontaktperson för den assistansberättigade samt närmsta chef för de personliga assistenterna. De har ett utmanande arbete som kräver ett stort mått av struktur och att kunna leda på distans. Dessa behöver stöttning, tips och trix kring hur man hanterar alltifrån att styra förväntning hos kunderna och personliga assistenter till hur man styr sin tillvaro med hjälp av att effektivt arbeta med sin mejl och kalender.

– Att vara kund- och assistentansvarig innebär att man har en nyckelroll för att våra kunder ska få bästa service och personlig assistans, men rollen innebär även att stötta våra personliga assistenter, vilket ibland kan leda till intressekonflikt. Våra kundansvariga jobbar på våra kontor ute i landet och vi ville därför hitta ett sätt att löpande peppa och ge dem en utbildningsinsats, säger Erika Kjellberg, dåvarande utbildningsansvarig på Humana.

humana 10708464C129_R0_EnterpriseHome_09_Socializing_0206.jpg

Filmad kollega blev framgångsfaktor för den mobila kursen

Tillsammans med Moblrn togs en mobil utbildning fram där man fick följa Sofie, en kollega på Humana i olika knepiga situationer. Varje utbildningsavsnitt inleddes med en film och en frågeställning som avslutades med tankar och tips kring hur man kan hantera situationen på bästa sätt. Utbildningens syfte var att hjälpa de kund- och assistentansvariga att bemöta förväntningar från kunder och assistenter samtidig som de själva jobbar på ett hälsosamt sätt. Utbildningen innehöll moment som kommunikation, samtalsstöd, möta förväntningar, att leda på distans och verktyg för en effektiv arbetssituation.

Alla kund- och assistentansvariga, ca 70-80 medarbetare deltog i utbildningen samtidigt, vilken var två avsnitt i veckan under åtta veckor.

– Att vi filmade en kollega och använde verkliga situationer var en framgångsfaktor i projektet. Det blev både relevant och trovärdigt. Dessutom blev filmerna en kul snackis i organisationen, säger Erika Kjellberg.

Utbildningen gjordes i ett samarbete mellan marknadsavdelningen och HR-avdelningen. Filmerna togs fram av marknad och Erika Kjellberg, som jobbade på HR-avdelningen tog fram manus till utbildningen. Att sedan göra själva utbildningen var lätt i Moblrns plattform.  

Parallellt med den mobila utbildningen fick de kund- och assistentansvarigas chefer också tips på saker som de kunde ta upp på sina veckomöten som var aktuella och kopplade till utbildningen och den feedback som kom därifrån.

Engagerande och kostnadseffektivt att utbilda med mobilen

Tidigare har Humana gjort stötvisa insatser i ämnet “att leda på distans” för sina kundansvariga. Att köpa färdiga utbildningar har varit svårt eftersom det krävs att man känner till medarbetarnas och Humanas förutsättningar. Humana har tidigare saknat ett verktyg att få ut kunskapen internt.

– Det finns absolut ett värde i att alla ses under en utbildningsdag, men samtidigt är det viktigt att den nya kunskapen hinner landa och att man får möjlighet att använda den i praktiken. Denna satsning gjorde detta möjligt eftersom att utbildningen portionerades ut under en längre period. Den här utbildningen blev mycket effektiv och engagerande, säger Erika Kjellberg.

Responsen bland kursdeltagarna var överlag mycket positiv. Att man kunde genomföra utbildningen i sin takt när man själv hade tid var en av de saker som deltagarna uppskattade. Men även igenkänningen i filmen som baserades på en riktig kollega.

– Jag gillar det mobila formatet. Jag ser fram emot nästa avsnitt, det var spännande! Samtidigt fanns det en möjlighet att gå tillbaka och repetera de olika momenten, säger kursdeltagaren Lisa.