Digital Learning Day 2019

digital learning day.png

Digital Learning Day 2019 kommer att hållas på torsdagen den 28 februari för att lyfta användningen av moderna lärverktyg som ett sätt att förbättra inlärningsupplevelsen på skolor F-6.

Sedan starten 2012 har Digital Learning Day verkat som ett kraftfullt sammanhang för ledare inom utbildning i syfte att lyfta fram bra undervisningsmetoder och visa upp innovativa lärare, ledare och instruktiva tekniska program som höjer elevernas resultat. Denna gräsrotsrörelse spred sig och hyllades över hela USA landet, i takt med att lärare förstod att Digital Learning Day inte handlar om teknologi, utan lärande. Det handlar inte om att låta laptops ta över lärarnas jobb, utan om att lyfta lärarrollen i Amerikas klassrum.

Här är en video från förra årets evenemang:

Gå till deras hemsida för att registrera dig. Där finns gratis webinarium och du kan även utforska webcasts och Google Hangouts från tidigare tillfällen av Digital Learning Day.