Varför låsa in kunskapen på en plats ingen hittar till?

Varför låsa in kunskapen på en plats ingen hittar till?

Alla företag behöver jobba med kompetensutveckling av sina medarbetare. Detta sker på många olika sätt; fysiska utbildningar, seminarier, eget ansvar och budget för utveckling och i många fall lärportaler som går att hitta på företagets intranät.

Att erbjuda en digital utbildning där deltagarna kan gå kurser i egen takt är effektivt och bra, men handen på hjärtat. Hur ofta besöker du företagets intranät och avsätter du då tid att gå den där e-kursen som du uppmanas att gå?

Vi på Moblrn tror att digital utbildning är helt rätt att gå, men vi går ett steg längre och gör den mobil och anpassad för korta snabba utbildningspass. Det har visat sig vara väldigt effektivt.

Vill du prova hur Mobrln fungerar? Testa här: https://www.moblrn.com/getstarted