Välkommen till nya Moblrn

Vi är glada att kunna presentera nästa generation av Moblrns plattform för mobilt lärande.

Moblrn – marknadens enklaste verktyg för att själv skapa mikroutbildning för mobilen – har blivit ännu enklare att använda plus en massa andra spännande nyheter.

Under förra året har vi hjälpt mängder av företag att öka sin försäljning, introducera nya medarbetare, utbilda återförsäljare, ersätta företags statiska intranät, skapa engagemang i en ny fråga och mycket, mycket mer.

Det vi märkt är att vår plattform går att använda på många olika sätt men gemensamt är att den som skapar utbildningen upplever tjänsten som lättanvänd samtidigt som kursdeltagarna uppskattar det snabba mobila formatet.

Nyfiken på hur nya Moblrn fungerar? Missa inte din plats på nästa Mobinar: http://moblrn.com.pages.services/webinar/?utm_medium=email&utm_source=sharpspring&sslid=MzMwMzQzszQ3MzU0BQA&sseid=M7QwMjYxMTcwMQYA&jobid=df65e3b0-9be9-481c-b7e1-8e450d5a3299


Lärande i mobilen för moderna säljorganisationer

Lärande i mobilen för moderna säljorganisationer

Jämfört med traditionell klassrumsutbildning eller ”e-learning” framför dator, är mikroutbildning via mobilen betydligt billigare, snabbare, effektivare och mer uppskattat av deltagarna.

Genom att servera kunskapen, uppdelad i mindre portioner och via mobilen, kan medarbetarna enkelt tillgodogöra sig utbildningen var och när det passar dem.

Beställ rapporten om ”Mikrolärande för säljkårer” kostnadsfritt!

Lär dig mer om mikrolärande via mobilen, när, var och hur det fungerar bäst. Läs också om hur en känd tillverkare av gipsskivor lyckades engagera återförsäljarens butikspersonal för en 8 veckors frivillig produktutbildning. Med ett fantastiskt resultat!

WHITEPAPER: Om hur microlearning kan forbettrar jobbprestand

1. Behovet av utbildning har aldrig varit större.

Att enkelt kunna distribuera nyheter, uppdateringar och regelbunden säljträning är avgörande för moderna säljorganisationers framgång. Tack vare de smarta mobilerna och pedagogiken kring mikrolärande, är det nu möjligt. Och det är inte mängden kunskap eller längden på utbildningsinsatsen som sätter gränser för mikrolärandet. Längre ner kan du läsa hur tillverkningsföretaget Gyproc framgångsrikt lyckades öka kunskapen kring gipsskivor genom att engagera 150 säljare, hos en av sina kunder, för en åtta veckors frivillig produktutbildning via mobilen.

2. Mikrolärande. Det naturliga sätt et att lära sig.

Jämfört med traditionell klassrumsutbildning eller e-learning framför dator, är mikroutbildning via mobilen betydligt billigare, snabbare, effektivare och mer uppskattat av deltagarna.  Principen att lära sig nya färdigheter lite i taget, är inte ny. Mikrolärande baseras på kognitiv forskning om hur information fastnar i långtidsminnet.

I traditionell klassrumsutbildning glöms hälften av den nyvunna kunskapen inom en timme. Efter 30 dagar är 80% av kunskaperna försvunna.

Lite i taget Genom att reducera överflödig information och ge omedelbar feedback sänks tröskeln för att lära nytt. Digital teknik och smarta mobiler hjälper till att göra kunskapen lättsmält genom att servera den i små portioner som medarbetarna enkelt konsumerar var och när det passar dem. • Kursen/lektionen är tillgänglig dygnet runt. • Utbildningen är åtkomlig oberoende av plats. • Möjlighet att utnyttja ”mobile moments” – mikro- tillfällen för lärande. Trots fördelarna är det endast ett fåtal leverantörer av utbildningsverktyg som kan erbjuda en helt igenom mobil lösning för mikrolärande.

3. Tillfällen när mikrolärande är extra eff ekti vt.

Mikrolärande via mobilen kan givetvis inte göra traditionell utbildning helt överflödig. Men den kan ersätta och komplettera en hel del internutbildning. Pedagogiken är extra intressant för företag med en spridd säljkår eller rörlig personalstyrka. Här kommer några exempel på lämpliga Mikroutbildningar: Vid produktlanseringar och nyheter När nya produkter ska lanseras är det viktigt att säljarna är utbildade, inspirerade och engagerade. En fördel med mikrolärande är att tiden från beslut till genomförd utbildning är mycket kortare, jämfört med all annan utbildning (även traditionell e-learning). Organisationen blir mer snabbfotad och kan korta ned ”time to market” för nya produkter. När det är bråttom att nå ut Säljarna kanske snabbt behöver få viktig information för att kunna hantera en situation som orsakar problem. Tack vare sin enkla struktur, sitt komprimerade innehåll och färdiga mallar – hinner du skapa och distribuera en Mikroutbildning på några få timmar.

Mikrolärande är träning som tar mellan 90 sekunder och 5 minuter.

När medarbetarna har ont om tid Den snabba teknikutvecklingen medför att dina medarbetare borde ägna flera timmar i veckan åt kompetensutveckling. Verkligheten ser tyvärr annorlunda ut. Med mikrolärande i mobilen kan dina medarbetare utnyttja lediga stunder och tillgodogöra sig utbildning som annars inte skulle bli av. Kortfattat och regelbundet lärande är också bevisligen mer effektivt, än allt på en gång. När traditionell utbildning blir för dyr Lunch, middag och övernattning kan vara trevligt och bra för gemenskapen. Men konferenser och seminarier under flera dagar blir kostsamma. Korta ner ”Kick-offen” och komplettera med utbildning via mobilen för ca 1 kr per dag och deltagare, så blir du populär både hos ekonomiavdelningen och hos säljkåren. När medarbetarna tycker att utbildning är tråkigt Mikrolärande via mobilen har visat sig vara effektivt för att förbättra medarbetarnas prestation och resultat. Och det på ett sätt som uppskattas mycket av mottagarna. Många deltagare upplever att mikrolärande via mobilen känns lättare, roligare och det kan genomföras på deras villkor.

4. Gyprocs framgångsrecept: Ått a veckors mikroutbildning!

Gyproc är Sveriges ledande leverantör av gipsskivor för väggar och tak. En av deras största återförsäljare, Beijer Byggmaterial, bad Gyproc att utbilda butikspersonalen våren 2017. Utmaningen var att få så många som möjligt att, helt frivilligt, delta i en omfattande produktutbildning. Med hjälp av Moblrns plattform skapade Gyproc på kort tid 64(?) mikrolektioner som löpte under 8 veckor. Här blandades video, fototävlingar och lättsam frågesport med avancerade tekniska utmaningar – allt för att skapa engagemang och varaktig kunskap. Trots utmaningen, att locka kundens butikspersonal till en frivillig utbildning, lyckades Gyproc få över 50% att delta aktivt i en 8 veckor lång produktutbildning. Satsningen var så lyckad att Gyproc nu planerar att utbilda butikspersonal med hjälp av Mikroutbildning via mobilen, i över 54(?) länder!

Utmaning: • Att nå ut med teknisk komplicerad information till butikspersonal som inte var egen personal utan anställda hos en av Gyprocs återförsäljare. Mål: • Att minst hälften av säljarna skulle delta i utbildningen. • Att utbilda brett om produktkunskap kring gipsskivor och säljargument. Lösning: • Frivillig produktutbildning via mobilen under 8 veckor. Målgrupp: • Produktutbildningen erbjöds till 300 butikssäljare. Innehåll: • Kursinnehåll (delvis befintligt) i kombination med tävlingsmoment. Resultat: • 200 säljare anmälde sig frivilligt till utbildningen • 150 säljare var aktiva genom hela utbildningen • 93% tyckte att mobilen var bra eller mycket bra som kanal för utbildning • 91% tyckte att det var enkelt eller mycket enkelt att hänga med i utbildningen • På en skala från 0-10 ökade produktkännedomen från 5,4 till 7,4

Vad tycker deltagarna om utbildningen?

”Det är flexibelt, man sitter inte i en sal och dammar. Utan hinner jobba emellan.” ”Lagom doser i ett bra tempo, dels för att hinna med och dels för att det ska fastna.” ”Enkel inlärning, man har alltid ”appen” till hands och slipper krångel med inloggning och tillgång till en dator.”

Vad tycker utbildaren?

”Äntligen! Ett enkelt, effektivt och roligt sätt att genomföra våra utbildningar på. Innovativt och proffsigt, det gillar jag.” Björn Berlin, teknisk chef, Saint-Gobain, Sweden AB Gyproc

5. Fler fördelar med mikrolärande i mobilen

Mikrolärande i mobilen uppskattas både av medarbetarna, av administratörerna och utbildningsansvariga på företagen. Här är några anledningar till varför: 1. Går fort att skapa I genomsnitt 300% snabbare att producera och distribuera jämfört med traditionell utbildning 2. Enkelt och billigt att producera • I genomsnitt 50% lägre produktionskostnad jämfört med traditionell utbildning. • Formatet är enklare att ta fram med sina mindre moduler och med koncentrerad information. • Byggs i moduler som kan återanvändas och kombineras till nya utbildningar. • Det gör att fler kan kompetensutvecklas till en lägre kostnad. 3. Ger bra effekt • Korta lektioner sänker tröskeln för att delta och gör det enklare att hålla koncentrationen uppe. • Kontroll över vem som deltar och vilken information deltagarna tagit till sig. Det möjliggör kontinuerlig förbättring och riktade punktinsatser. • Utbildningsansvaret kan delegeras ut inom organisationen, komma närmare målgruppen och därmed bli mer relevant.

Mikrolärande i mobilen är Topp 3 på listan av hetaste ämnen inom lärande och utbildning. L&D Global Sentiment Survey 2017

6. Fyra sätt att lära sig mer om hur mikrolärande kan få fart på företagets försäljning.

Gå in på moblrn.com: 1. Anmäl dig till ett gratis webinar. 2. Ladda ner Moblrn-appen och prova en demo-utbildning i mobilen. 3. Utvärdera Moblrn utbildningsplattform kostnadsfritt, i 30 dagar. Eller: 4. Kontakta Moblrns vd Anders Börde för ett möte. anders.borde@moblrn.com +46 733 099 003

Varför låsa in kunskapen på en plats ingen hittar till?

Varför låsa in kunskapen på en plats ingen hittar till?

Alla företag behöver jobba med kompetensutveckling av sina medarbetare. Detta sker på många olika sätt; fysiska utbildningar, seminarier, eget ansvar och budget för utveckling och i många fall lärportaler som går att hitta på företagets intranät.

Att erbjuda en digital utbildning där deltagarna kan gå kurser i egen takt är effektivt och bra, men handen på hjärtat. Hur ofta besöker du företagets intranät och avsätter du då tid att gå den där e-kursen som du uppmanas att gå?

Vi på Moblrn tror att digital utbildning är helt rätt att gå, men vi går ett steg längre och gör den mobil och anpassad för korta snabba utbildningspass. Det har visat sig vara väldigt effektivt.

Vill du prova hur Mobrln fungerar? Testa här: https://www.moblrn.com/getstarted