Humana

image1.png
Jag gillar det mobila formatet. Jag ser fram emot nästa avsnitt, det var spännande! Samtidigt fanns det en möjlighet att gå tillbaka och repetera de olika momenten.
— Lisa, en av kursdeltagarna

Smartphone-baserad utbildning hjälpte Humana att nå ut till medarbetare på distan.

Humana är en stor privat aktör inom den svenska hälsosektorn. En av utmaningarna var att stödja och utbilda sina lokala chefer, personer som har kontakt med vårdgivare och se till att de får en personligt stöd. Dessa anställda behövde extra support, tips och råd om olika ämnen som; hur man hanterar kundens förväntningar och hur man hanterar mail och kalender mer effektivt.

"Många kundchefer är spridda över hela landet och möter inte kollegor så ofta. Därför vill vi hitta ett sätt att stödja dem och ge dem en mikroutbildning i aktuella ämnen. "berättar Erika Kjellberg, tidigare HR-chef vid Humana.

Tillsammans med Moblrn skapades ett mobilutbildningsprogram där deltagare träffade Sofie, en kollega hos Humana, i olika svåra situationer. Utbildningen omfattade element som kommunikation, dialogstöd, möte förväntningar, distansledning och verktyg för en effektiv arbetssituation.

Svaret bland de nästan hundra deltagarna var mycket positivt. Att kunna slutföra utbildningen på egen hand och vid varje tillfälle som passade dem var en av de saker som deltagarna uppskattade mest.