Bodø Kommune

(C) Bodø Kommune 2019

(C) Bodø Kommune 2019

Varje vecka vår våra chefer tips och inspiration för att stötta dem i deras dagliga arbete som ledare och förebilder.
— Anne Kathrine Sølberg, HR Bodø Municiaplity

Ledarskapsutbildning i en norsk kommun.


Hur lyckas du hålla ditt engagemang levande under månaderna mellan traditionella utbildningstillfällen?

Att sammanföra 250 ledare för att tillhandahålla ett högkvalitativt ledarskapsutbildningsprogram över två dagar är krävande och dyrt. Staden Bodø i Norge lyckades göra detta framgångsrikt genom att använda Moblrn. De upptäckte också en långvarig effekt och ökad motivation att lära sig mellan dessa möten.

I februari 2016 inbjöds alla ledare i Bodø kommun till det mobila mikroinlärningsprogrammet "DigiMentor-ledarskap: utbildning i din ficka". Det primära målet med utbildningsprogrammet var att kontinuerligt träna deltagarna och hålla ett engagemang mellan seminarierna, som ägde rum två gånger om året.

Med hjälp av Moblrn-verktyget skapade Bodø en unik utbildning med veckovisa utmaningar för att förbättra eller utvärdera ledarskapsförmåga. Feedbacken och resultaten från dessa mikroutbildningar var mycket positiva.