Länsförsäkringar   

 

  
    
   
     
     
       
         
       
     

     

     
   
    
  

 


   
  
   “ “Jag fick en större förståelse för risktänkandet kring klimat och hur vi som försäkringsbolag ska ligga steget före. Utbildningen var enkel och smidig och tack vare notiserna blev det av att man gick igenom varje pass. Det var kul!“ ” 
  
  — Susanne Nordin, försäkringssäljare i Örnsköldsvik 
 
    Starta en social förändringskampanj? Det svenska försäkringsbolaget Länsförsäkringar ville öka medvetenheten om både klimatförändringar och hur man kan minska naturskador. Det första steget var att se till att alla anställda delade en gemensam syn och kunskap kring ämnet. Företagets naturskadespecialist, Johan Litsmark, tog därför initiativ till att prova mikroinlärning via Moblrn i tre av Länsförsäkringars regionala företag. "För mig var det viktigt att hitta ett enkelt och lättillgängligt sätt att erbjuda kunskapen. Genom att skapa ett utbildningsprogram på mobilen kan medarbetarna delta i kursen när det passar dem - på bussen, på parkeringen eller när de kände att de hade fem minuter över ", säger Litsmark. Utbildningen bestod av tio avsnitt i Moblrn-appen och deltagarna fick en pushnotid när det fanns ett nytt avsnitt. Varje avsnitt innehöll text eller ett videoklipp och efterföljande frågor som deltagarna skulle svara på. Exempel på frågeområden är att definiera naturskador samt människans påverkan och konsekvenserna för det berörda länet. Responsen bland de anställda var övervägande positiv. Efter ett framgångsrikt pilotprojekt rullar nu mikroutbildningen ut till alla länsföretag och till sommaren beräknas 5 000 av Länsförsäkringars 6000 anställda ha avslutat utbildningen. "Jag är mycket nöjd med hur vi fått ut kunskapen till organisationen. Appen har verkligen hjälpt på ett enkelt och smidigt sätt, säger Johan Litsmark.

Starta en social förändringskampanj?

Jag fick en större förståelse för risktänkandet kring klimat och hur vi som försäkringsbolag ska ligga steget före. Utbildningen var enkel och smidig och tack vare notiserna blev det av att man gick igenom varje pass. Det var kul!

- Susanne Nordin, Länsförsäkringar Insurance Sales

Read More